HEMSIDA
 SERVICE
PRODUKTER
KONTAKT
      
 

Cetrex KB, är ett konsultbolag med kunskap inom IT- teknologin. Verksamheten inriktar sig mot kunder som vill ha stöd inom Webbapplikationer och elkraftsektorn.

Cetrex har utvecklat egen kompetens inom elkraftområdet inriktat mot fjärrstyrning, SCADA, RTU, Elmätare och tillhörande systemprogramvaror.

Cetrex är återförsäljare av Dongfang Electronics Information Industry Co.Ltd. produkter.

En paraplyorganisation av bolag som bildar ett nätverk där Cetrex ingår bildar grunden för att personella resurser finns att tillgå i fråga om kunskap och genomförande. Nätverket ökar Cetrex flexibilitet samtidigt som det säkrar åtagandet då det gäller stora och mindre projekt med eller utan efterföljande serviceåtagande.

 

 

 

© Cetrex KB